Search results

  1. K

    MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

    MÌNH ĐK GDV BỊ CHUYỂN QUA KHCN :(( HUHU. MÀ THI VIẾT XOG LÀ MÌNH VỀ QUÊ LIỀN RỒI, KO BIẾT PHỎNG VẤN LUÔN HAY LÀ SAU TẾT MỌI NGƯỜI NHỈ??
  2. K

    MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

    minh thi gdv có nhận được tin nhắn là lên xe lịch thi và ds thi mình nghĩ đó ko pải là tn qua vòng loại mà hệ thống gửi chung thôi
Top