Search results

  1. H

    HOT 30 tuổi vẫn lông bông nuôi mộng Ngân hàng

    Cảm ơn anh em đã đông viên, nói thật nhiều lúc nản lắm. Bạn bè bằng tuổi chúng nó tử tế cả rồi, mình thì vẫn vậy, sức trẻ không còn nhiều, nhiệt cũng không như hồi đầu nữa, anh em leader trẻ xông pha, thăng tiến. Có những ngày thức dậy mình rất ngai đến cơ quan, chỉ muốn nhắn cái tin nghỉ quách...
  2. H

    HOT 30 tuổi vẫn lông bông nuôi mộng Ngân hàng

    Chào các bạn Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa có dịp viết bài, nhìn thấy các bạn trẻ hàng ngày căm cụi ôn luyện thi vào ngân hàng lại nhớ thời mình 5 năm về trước. Không có may mắn như các bạn khác, mình bước chân vào ngân hàng khá muộn, 25 tuổi, sau khi đã trải qua 2-3 công ty với vị trí kế...
Top