Search results

  1. H

    Featured TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH, CHUYÊN VIÊN CHỨNG KHOÁN TẠI VPS

    TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHỨNG KHOÁN VPS Thành lập năm 2006, VPS hiện tại đang là Công ty Chứng khoán số 1 ở Việt Nam với thị phần dẫn đầu ở tất cả các sản phẩm niêm yết trên sàn. Chúng tôi đang đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự ở những vị trí sau: - Chuyên viên tư vấn chứng khoán: 10 người -...
Top