Search results

  1. S

    COCC - Hàng ký gửi

    Ngồi nói chuyện lại cậu này, vì các chỉ số kinh doanh không đạt, sẽ bị các phòng ban khác đánh giá (chẳn hạn phòng QLKH CN,...). Nói chung, nếu tiếp tục như hiện nay sẽ không tốt cho sự nghiệp của em sau này. Anh nghĩ rằng công việc tín dụng sẽ làm em căng thẳng, áp lực và em nên chuyển đi các...
Top