Search results

  1. T

    Vì sao người Việt Nam “sùng bái vàng”?

    Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered công bố bản báo cáo về thị trường vàng Việt Nam với tựa đề: “Việt Nam - Sùng bái vàng”. Tựa đề đó được dẫn chứng ở những số liệu và đánh giá đáng chú ý. Cụ thể, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ 4 tại châu Á sau Ấn Độ, Trung...
Top