Search results

  1. nguyenvankhiem2311

    Reported Content: Post in thread '[HOT HOT] BIDV tuyển dụng 474 cán bộ trên toàn hệ thống năm...

    Post in thread '[HOT HOT] BIDV tuyển dụng 474 cán bộ trên toàn hệ thống năm 2014 [10.05-16.05.2014]' by thekingofdragon has been reported by nguyenvankhiem2311. Reason given: Content being reported:
  2. nguyenvankhiem2311

    Reported Content: Post in thread '[HOT] LienVietPostBank tuyển dụng nhiều vị trí tại nhiều...

    Post in thread '[HOT] LienVietPostBank tuyển dụng nhiều vị trí tại nhiều tỉnh thành trên cả nước' by Rose_13 has been reported by nguyenvankhiem2311. Reason given: Content being reported:
Top