Search results

  1. A

    Thi tuyển ACB

    Mọi người cho e hỏi bình thường thi vào ACB thì sau nbao lâu sẽ nhận được thông báo từ ngân hàng ah??? e thi từ hôm 19/9 k đến hnay chưa thấy có gì cả.:((
  2. A

    Thi vào PFC của ngân hàng ACB ngày 19/09/2014

    Hôm qua nhà mình có nhiều bạn thi vào PFC không vậy ta, không bết bh thì nhận được phản hồi nhỉ???
Top