Search results

  1. linhyeubang6994

    Học Kế Toán bén duyên với Tín Dụng

    Em chào mọi người em là SV năm cuối của HVTC. Sau khi hoàn thành các công việc trên trường. Em đã tìm và xin học việc tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân để cọ xát thực tế. Trong quá trình làm Kế Toán tại cơ quan, do thời gian của Kế Toán cũng tương đối ít nên em được anh chị trong cơ quan dạy luôn cả...
Top