Search results

  1. B

    NGÂN HÀNG "ĐÁNG SỢ" NHẤT.

    Theo mình biết sắp tới VCB chính thức áp Kpi rồi, cũng có vẻ căng đấy nhỉ. :)). MB thì áp dụng kpi mới RM bị trừ lương nếu ko hoàn thành chỉ tiêu cho đến khi bằng lương tối thiểu vùng. Vietin thì lợi nhuận giảm dần theo từng năm, dự nợ tín dụng > huy động. Lương thì vẫn TB khoảng 5-6tr, cuối năm...
Top