Search results

  1. N

    tuyển dung

    CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Mô tả công việc: • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. • Tư vấn kế hoạch tài chính cho khách hàng 1 cách chuyên nghiệp. • Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Yêu cầu: • Nam/ Nữ, từ 28 tuổi trở lên • Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học. • Có ít nhất 1 năm...
  2. N

    CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH-HCM

    CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Mô tả công việc: • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. • Tư vấn kế hoạch tài chính cho khách hàng 1 cách chuyên nghiệp. • Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Yêu cầu: • Nam/ Nữ, từ 28 tuổi trở lên • Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học. • Có ít nhất 1 năm...
Top