Search results

  1. duynguyen92

    Nhật ký viết chung

    ôi, giống đang yêu quá, em cũng đang vậy nè ^^ - - - Updated - - - Em cũng tốt nghiệp ngành ngân hàng, nhưng em khác cái là thấy mình rất hợp với nghề nhưng khổ nỗi....cũng đang "mỏi tay" đây, hj. Fighting ^^b-)
Top