Recent content by Tuyết Hà

 1. T

  Thi tuyển tập trung Vietcombank miền Bắc 14/15-06-2014

  Bạn phỏng vấn chi nhánh thành công ngày 24/7 à?
 2. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  Bạn Bạn ơi, bạn được gọi đi pv à? Bạn thi tín dụng hay kế toán vậy?
 3. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  Có bạn nào thi chi nhánh Thành Công hay có thông tin mình hỏi chút, chi nhánh Thành Công đã phỏng vấn chưa vậy?
 4. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  Bạn ơi mình hỏi chút, bạn phỏng vấn chi nhánh nào vậy?
 5. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  Bạn ơi mình hỏi chút, bạn phỏng vấn chi nhánh nào vậy?
 6. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  t thi Thành Công mà, chắc tạch rồi, chẳng thâys thông báo gì
 7. T

  Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

  Mọi người ơi cho mình hỏi chút, chi nhánh Thành Công đã phỏng vấn chưa nhỉ?
Top