Tuyết Hà

Mọi người ơi cho mình hỏi chút, ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành công đã tổ chức phỏng vấn đợt tháng 7/2014 chưa nhỉ. Ai đi pv rồi chia sẻ chút thông tin với. Help!
Birthday
11/11/91 (Age: 31)

Trophies

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top