Recent content by thangbdskt

  1. thangbdskt

    Nghề thẩm định giá

    Với nhiều năm kinh nghiệm làm ngành thẩm định giá trong cả Ngân hàng và Công ty bên ngoài, mình xin chia sẻ với bạn là công việc định giá tại NH mang lại thu nhập ổn định và khá tốt. Nếu khả năng ngoại ngữ của bạn tốt là một điểm cộng để làm việc cho các NH nước ngoài. Nếu bạn cần thêm thông tin...
Top