Recent content by Quangminh0295

  1. Q

    Xin tham khảo topic cho dissertation Msc banking and finance Uk

    E chào mọi người, sắp tới e sẽ phải viết dissertation cho bằng Msc Banking and finance tại UK, mọi người có thể cho e gợi ý nên chọn topic nào có nhiều thông tin rõ ràng và theo chuẩn quốc tế ko ạ, e đang có chút dự định về ngân hàng số và thương mại điện tử của Vn, hoặc trường của a/c or bạn...
  2. Q

    Tham khảo đề tài luận văn Thạc sĩ UK

    E chào mọi người, sắp tới e sẽ phải viết dissertation cho bằng Msc Banking and finance tại UK, mọi người có thể cho e gợi ý nên chọn topic nào có nhiều thông tin rõ ràng và theo chuẩn quốc tế ko ạ, e đang có chút dự định về ngân hàng số và thương mại điện tử của Vn, hoặc trường của a/c or bạn...
Top