Recent content by picaca94

  1. P

    Giải toả BLTU

    Mình có trường hợp thế này. Nhờ Ace tư vấn giúp ạ. KH mình làm trong lĩnh vực sản xuất truyền hình. Hoạt động chia thành 2 mảng. + Mảng 1: Sản xuất một kênh truyền hình (chịu trách nghiệm phụ trách kênh đó và phát sóng 24/7), mảng này đã có MB tài trợ. + Mảng 2: nhận làm các chương trình...
  2. P

    HOT [TÀI LIỆU HAY] BẢO LÃNH LÀ GÌ?

    cảm un bạn, bài viết bạn chia sẻ hay quá
Top