Recent content by NTienD

  1. NTienD

    HOT Kinh nghiệm thi tuyển Public Bank 2019

    Bạn cho mình hỏi bạn phỏng vấn và làm việc tại Public Bank ở chi nhánh hay PGD nào vậy ạ?
  2. NTienD

    Review Review thi tuyển ngân hàng Public Bank Việt Nam 2020

    Anh phỏng vấn ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thế ạ?
Top