Recent content by nanaty2211

  1. N

    Hỏi Kết quả KSNB EXIM ngày 16/06 Đồng Nai

    Có ai thi KSNB tại chi nhánh Đồng Nai hôm 16.06 có kết quả chưa vậy ah? Nếu ai có báo đậu, báo giùm em với, hôm đó các tỉnh khác cộng vô rất nhiều nên hy vọng có ai trên này.
  2. N

    Thi tuyển kiểm tra kiểm soát nội bộ 10/2014

    Chị thi ĐN lun hả? Có thể cho em biết thi NV ở ĐN mô hình đề thường thi gì ko chị? em cám ơn
Top