Naliah

không có gì để nói nhiều...

Đá Bóng, xem phim, Du lịch, chụp ảnh
Location
Hà Nội

Signature

Mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn.
Sống không hổ thẹn với bản thân. Chết để người đời nhớ đến là người tốt....

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top