Recent content by marble_174

  1. M

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Sau vòng Vcat là đến vòng nào vậy các bạn, bạn nào test rồi review lại giúp mình với uppppppp
  2. M

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Có bạn nào đã test bên này thì cho mình hỏi thăm tí đi. Bên này test tất cả bao nhiêu vòng, nội dung test mỗi vòng bao gồm những gì và lương bổng bên này ra sao ( nghe đồn không được thường tết) :(
Top