Recent content by khuong vo

  1. khuong vo

    Môi trường, lương thưởng ở bảo việt bank

    có ai k huy động được như mình ko? gdv bắt viết cam kết huy động đó mn ạ! h k có chéc đi quá! ms vào tưởng chỉ có nghiệp vụ chứ
  2. khuong vo

    Môi trường, lương thưởng ở bảo việt bank

    minh cũng ms đậu giao dịch viên bvb và đi làm 1 tuấn rồi. môi trường tuỳ chi nhánh bạn à. mình làm ở chi nhánh may là có khách sẵn còn ở pgd thì nghe ns phải đi phát tờ rơi, nhìu bạn phải thêm chỉ tiêu thẻ nữa dù hội sở k áp chỉ tiêu thẻ. mình ms vào nên chú ý nghiệp hụ thôi. cơ mà nghe ns bị...
Top