keo_bong

Birthday
October 26

Signature

:)Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng:)
:)Được,mất,bại,thành bỗng chốc hóa hư không:)
Top