Recent content by HeroSilk

  1. H

    Con gái nên xin vào đâu ở Ngân Hàng?

    Anh em mình đồng hương anh nì. VP ở mình phỏng vấn có khó không anh?
  2. H

    [Hỏi] Kiến thức cần bổ sung khi thi ngân hàng?

    Em cũng có vấn đề tương tự thế này. Mong các tiền bối cho em một vài lời khuyên ạ!
Top