Recent content by clexime

  1. C

    Hỏi thông tin về chứng chỉ frm – mong được các bậc tiền bối chỉ giáo

    Chào các anh chị, em đang là sinh viên tài chính ngân hàng năm cuối chuẩn bị ra trường. Em có biết đến chứng chỉ FRM và đang có ý định học thi chứng chỉ này. Có vẻ như là cái chứng chỉ này ở Việt Nam mình còn chưa phổ biến như CFA hay ACCA nên em còn có vài điều chưa rõ về chứng chỉ này, mong...
Top