Recent content by Chau Ly

  1. C

    Chuyên viên Phòng PLCT&QLTS Của HDbank - Đề thi và phỏng vấn

    có kq PLCT và QLTS tháng 6 ùi nhé cả nhà ---> hình thức thi thế nào vậy changboy ơi? có khó lắm ko bạn? bạn vào làm chưa?
Top