BossMrMU

con người phải biết lấy quá khứ là ngọn lửa đi tiếp chứ k nên lấy từ tro tàn.ngày hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai là tương lai, như vậy chúng ta đã có tất cả

Hội những người thích được ôm từ phía sau... thật chặt ♥, Những câu nói b
Birthday
14/2/90 (Age: 33)
Occupation
student

Contact

Yahoo! Messenger
maiy

Following

Followers

Trophies

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top