Recent content by bongdienchay

  1. B

    Chương trình Management Associate (Cán bộ nguồn) của Vndirect

    Em mới làm kiểm toán ở Big4 được vài tháng nhưng thấy không hợp với nghề lắm đang tính chuyển qua các công ty tài chính với chứng khoán. Các bác có ai từng thi hay biết qua chương trình Management Associate (Cán bộ nguồn) của VNdirect chia sẻ cho e rõ hơn với. Về chất lượng, triển vọng nghề...
Top