Recent content by Bích Tuyềnnhcs

  1. B

    giải bài tập

    Chào cả nhà. nhờ Cả nhà giải giúp mình bài tập này với ạ Tại ngân hàng A có các nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 25/10/2017 Bà Hạnh nộp sổ tiết kiệm 100 triệu, loại trả lãi sau, kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 0,9%/tháng, ngày gửi 10/8/2017, xin rút toàn bộ gốc và lãi. Biết ngân hàng chạy lãi Tiền gửi có kỳ...
  2. B

    HOT ĐÁP ÁN ĐỀ THI CỤM 10 - THI TUYỂN AGRIBANK 2017 (13/08/2017)

    tải về phải có mật khẩu mới mở được. ko có mật khẩu, huhu
Top