Recent content by An Nhiên1

  1. A

    Hỏi về Nghiệp vụ phòng nguồn vốn

    A/c nào làm vietinbank cho em hỏi phòng nguồn vốn làm những công việc gì ạ??? 감사합니다!
Top