Young Bankers Club (YBC)

Câu lạc bộ Nhân viên Ngân hàng Trẻ (Viết tắt là: Young Bankers Club - YBC) là nơi giảo lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của Nhân viên Ngân hàng có độ tuổi dưới 40

Mỗi tuần một tình huống Kinh doanh

Box dành cho chương trình Mỗi tuần một tình huống kinh doanh, nhằm mục đích tạo sân chơi, cơ hội thảo luận cho các bạn trẻ để vừa học hỏi vừa ...kiếm Tín dụng.
Threads
3
Messages
25
Threads
3
Messages
25
Top