Mỗi tuần một tình huống Kinh doanh

Box dành cho chương trình Mỗi tuần một tình huống kinh doanh, nhằm mục đích tạo sân chơi, cơ hội thảo luận cho các bạn trẻ để vừa học hỏi vừa ...kiếm Tín dụng.
Top