Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng

Chương trình đào tạo và huấn luyện Nghiệp vụ Ngân hàng, khóa học đào tạo nghiệp vụ ngân hàng chất lượng cao theo mô hình Quốc tế do UB Academy tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Banking Workshop (BWS)

Chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu banking workshop gồm: Chuyên đề giao dịch viên, chuyên đề quan hệ khách hàng, chuyên đề thanh toán quốc tế... chương trình cung cấp duy nhất bởi Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn Nhân lực U&Bank!
Threads
95
Messages
4K
Threads
95
Messages
4K

EasyBankers - Luyện thi vào Ngân hàng (EB)

Chương trình đào tạo luyện thi vào các Ngân hàng tại Việt Nam - Easybankers gồm: Chuyên đề giao dịch viên, chuyên đề quan hệ khách hàng, chuyên đề thanh toán quốc tế...chương trình cung cấp duy nhất bởi U&Bank!
Threads
91
Messages
1K
Threads
91
Messages
1K

Chương trình thi thử & Phỏng vấn thử [FREE]

Chương trình được tổ chức dành riêng cho thành viên Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực, tổ chức theo 02 hình thức (Online và Offline)
Threads
10
Messages
426
Threads
10
Messages
426
Top