Nhật ký viết chung

Băng Băng

Thành viên
Em mệt rồi, em nghỉ đây. Cứ mỗi lần như thế, em lại nộp Nhân sự vào ngân hàng và lần nào cũng vậy, duyên ngân hàng đều đến chậm hơn rất lâu sau. Em chỉ làm nghề nhân sự mà thôi!
 
Last edited:

Hang trang

Verified Banker
bạn nào phỏng vấn ở liên việt hải phòng tháng 8 vừa rồi đã thấy có thông báo gì chưa
 
Top