Cục Hải Quan tuyển dụng công chức năm 2022 – Hà Nội, Hải Phòng

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

  • Cục Hải quan TP. Hà Nội: 40 chỉ tiêu (30 Kiểm tra viên)
  • Cục Hải quan TP. Hải Phòng: 20 chỉ tiêu (12 Kiểm tra viên)

Phiếu đăng ký dự tuyển 2022

Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng Hà Nội, Hải Phòng 2022

II. VỀ  VIỆC TỔNG ÔN HỖ TRỢ THI TUYỂN HẢI QUAN

Căn cứ nhu cầu tổng ôn của ứng viên, UB Academy – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính – thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thông báo tổ chức chương trình hỗ trợ ôn tập kiến thức.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký nhu cầu theo mẫu bên dưới:

IIII. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CHI TIẾT

1334 BTC haiquanvietnam 01 1334 BTC haiquanvietnam 02 1334 BTC haiquanvietnam 03 1334 BTC haiquanvietnam 04 1334 BTC haiquanvietnam 05 1334 BTC haiquanvietnam 06 1334 BTC haiquanvietnam 07 1334 BTC haiquanvietnam 08 1334 BTC haiquanvietnam 09 1334 BTC haiquanvietnam 10 1334 BTC haiquanvietnam 11 1334 BTC haiquanvietnam 12 1334 BTC haiquanvietnam 13 1334 BTC haiquanvietnam 14

 


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Công chức:

logoHaiQuan

Leave a Reply