KINH NGHIỆM THI VÀO NGÂN HÀNG | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

KINH NGHIỆM THI VÀO NGÂN HÀNG

 1. Kinh nghiệm thi tuyển, làm việc tại SBV và Kho bạc

  Box dành riêng cho việc chia sẻ kinh nghiệm thi tuyển, phỏng vấn, thực tập và làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) các cấp, Kho Bạc Nhà nước (các cấp).
  Đề tài
  73
  Bài viết
  1,512
 2. Kinh nghiệm Thi tuyển & Làm việc tại NH nội địa

  Box dành riêng cho việc chia sẻ kinh nghiệm thi tuyển, phỏng vấn, thực tập và làm việc tại các Ngân hàng TPCP/Ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, Công ty Tài chính không có Box riêng.
 3. KInh nghiệm Thi & Làm việc tại Cơ quan Nhà nước

  Box dành riêng cho việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm làm việc và thi tuyển vào các cơ quan nhà nước như các Bộ/ Sở/Ban ngành từ TW đến Địa phương.
  Đề tài
  38
  Bài viết
  835
 4. Thi tuyển & làm việc tại các Ngân hàng Nước ngoài

  Box dành riêng cho việc chia sẻ kinh nghiệm thi tuyển, phỏng vấn, thực tập và làm việc tại các Ngân hàng Nước ngoài có trụ sở kinh doanh tại Việt Nam như ANZ, CBA, CitiBank, SCB...
  Đề tài
  90
  Bài viết
  1,432
 5. Kinh nghiệm thi tuyển dành cho Thực tập sinh

  Khu vực dành cho việc chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến việc ứng tuyển, thi tuyển, phỏng vấn và làm việc của Thực tập sinh
  Đề tài
  154
  Bài viết
  2,496
 6. Review các buổi Phỏng vấn Ngân hàng

  Chuyên mục dành cho các bài viết review các buổi phỏng vấn tại các Ngân hàng ở tất cả các vị trí. Ứng viên có thể miêu tả hoặc nhận xét, đánh giá Nhà tuyển dụng qua chuyên mục này.
  Đề tài
  40
  Bài viết
  685