Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08]

Bộ Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 30/08/2022

– Địa điểm: Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính

Chi tiết cụ thể như sau:

Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08] Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2022 [30.08]

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.