bidv

BIDV thông báo khu vực, địa điểm, thời gian và nội quy thi viết đợt I/2022

BIDV đã có thông báo chính thức lịch thi đến Ứng viên dự tuyển thi viết (vòng 2) Đợt 1 tuyển dụng tập trung BIDV !

Bộ phận hỗ trợ tuyển dụng BIDV đã đăng tải chi tiết đến ứng viên Khu vực thi, Địa điểm thi, thời gian thi và Nội Qui thi với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian thi: ngày 14-15/05/2022, bố trí thành 03 ca thi/ngày, mỗi ca thi 2h30’ bao gồm hai bài thi Nghiệp vụ và tiếng Anh:

 • Ca 1: 8h00 – 10h30
 • Ca 2: 13h00 – 15h30
 • Ca 3: 16h00 – 18h30

Ảnh chụp Màn hình 2022 05 10 lúc 14.49.15

NỘI QUY PHÒNG THI

I. Thời gian thi:

Thời gian thi: ngày 14-15/05/2022

 • Môn Nghiệp vụ: 90 phút.
 • Môn Tiếng Anh: 60 phút.
Ca thi Thí sinh có mặt tại phòng thi Thời gian thi
Ca 1 7h30 8h00 – 10h30
Ca 2 12h30 13h00 – 15h30
Ca 3 15h30 16h-18h30

II. Nội quy phòng thi

 1. Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi đúng giờ để gọi vào phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và hướng dẫn làm bài thi. Thí sinh đến muộn 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được vào thi.
 2. Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau đây:
 3. Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi cán bộ coi thi yêu cầu.
 4. Ngồi đúng số báo danh của mình theo sự hướng dẫn của giám thị.
 5. Trường hợp nếu thí sinh mang theo cặp, túi, điện thoại, máy tính, bút, giấy, tài liệu… phải để vào nơi quy định theo chỉ dẫn của giám thị coi thi (không được mang vào chỗ ngồi) và phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về những tài sản mang theo.
 6. Thí sinh dự thi được Giám thị hướng dẫn truy cập chương trình, thí sinh phải thực hiện đúng thao tác trong quá trình thi. Trong trường hợp thí sinh nhấn nút KẾT THÚC bài thi, điểm thi sẽ được tính tại thời điểm thí sinh kết thúc bài và thí sinh tự chịu trách nhiệm với thao tác kết thúc bài thi của mình.
 7. Thí sinh được quyền lựa chọn thứ tự làm bài 02 môn thi Nghiệp vụ và Tiếng Anh (tổng thời gian làm bài là 2 tiếng 30 phút). Kết thúc bài thi của từng môn, thí sinh ký xác nhận nộp bài thi và điểm thi tại Danh sách xác nhận nộp bài/Kết quả thi ngay khi kết thúc từng môn thi. Đối với các thí sinh thuộc đối tượng miễn thi môn Tiếng Anh, thí sinh chỉ thực hiện làm bài và ký xác nhận nộp bài thi, điểm thi môn Nghiệp vụ.
 8. Trường hợp Hội đồng tuyển dụng đối chiếu và nhận thấy điểm ký xác nhận của thí sinh không trùng với điểm thi ghi nhận trên hệ thống phần mềm sau khi đã kết thúc đợt thi, Điểm thi của thí sinh sẽ do Hội đồng tuyển dụng BIDV quyết định.
 9. Trong trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến bài thi của thí sinh dự thi (do lỗi khách quan liên quan đến máy tính/đường truyền), thí sinh phải thông báo đến giám thị để được hỗ trợ giải quyết. Các trường hợp báo cáo sự cố sau khi đã kết thúc ca thi sẽ không được xem xét giải quyết.
 10. Trong thời gian thi, thí sinh không được làm mất trật tự tại phòng thi. Thí sinh chỉ có thể mang tư trang, rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành đủ bài thi và ký xác nhận nộp bài, điểm thi. Các trường hợp đặc biệt như: ốm đau, cấp cứu…. do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cấp cơ sở quyết định.
 11. Khi giám thị tuyên bố hết giờ:
 12. Thí sinh dự thi ký xác nhận điểm bài thi.
 13. Thí sinh dự thi chỉ được phép ra khỏi phòng thi sau khi đã ký xác nhận điểm thi.
 14. Thí sinh không mang ra khỏi phòng thi giấy nháp thi.
 15. Những trường hợp gây mất trật tự hoặc gian lận trong thi cử (bao gồm sao chụp đề thi, sử dụng tài liệu, sử dụng thiết bị truyền hoặc lưu trữ dữ liệu), vi phạm nội quy phòng thi sẽ bị lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định.
 16. Thí sinh được mang bút và máy tính thông thường vào phòng thi.

III.   Quy chế xử lý kỷ luật

1. Người dự thi phạm lỗi một lần đối với một trong các lỗi sau đây, bị trừ 25% tổng số điểm thi của bài thi:

 • Nhìn bài, trao đổi bài, chép bài dưới mọi hình thức;
 • Có hành vi gây cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ của Giám thị coi thi, thí sinh tổ chức thi;
 • Cố ý đánh dấu bài (áp dụng đối với các trường hợp thi viết luận phát hiện khi coi thi hoặc chấm thi).

2. Người dự thi bị trừ 50% tổng số điểm thi của bài thi đối với trường hợp vi phạm một trong các lỗi sau đây:

 • Đã bị nhắc nhở một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;
 • Mang vào phòng thi tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu hoặc các vật dụng trái quy định của nội quy phòng thi (phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác);
 • Sử dụng tài liệu, phần mềm không được phép sử dụng theo quy định trong nội quy phòng thi;

3. Đình chỉ thi, bài thi bị điểm không (0) và phải rời khỏi phòng thi ngay sau khi cán bộ coi thi lập xong biên bản đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

 • Đưa đề thi ra khỏi phòng thi dưới mọi hình thức;
 • Đã bị nhắc nhở từ 2 lần trở lên nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;
 • Có hành động gây gổ, đe dọa thí sinh có trách nhiệm trong cuộc thi hay đe dọa người dự thi khác;
 • Thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Lưu ý: Đối với tất cả các hình thức xử lý, cán bộ coi thi lập Biên bản xử lý vi phạm và tịch thu tang vật vi phạm (nếu có).

IV. Một số quy định khác

 • Tất cả những người không có trách nhiệm liên quan đều không được vào khu vực thi.
 • Giữ gìn tài sản và thiết bị tại địa điểm thi.
 • Danh sách các loại máy tính được mang vào phòng thi:

tịckagriCasio FX 570MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;

tịckagriVinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570 ES Plus II;

tịckagriVietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus;

tịckagriSharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL509WM;

tịckagriCanon F-788G, F-789GA.

Kính đề nghị các ứng viên tiếp tục cập nhật thông tin và danh sách số báo danh tại trang tuyen dung của BIDV: https://tuyendung.bidv.com.vn/thong-bao-ung-vien.html

linegree DANH SÁCH SỐ BÁO DANH

linegree KẾT QUẢ SƠ LOẠI HỒ SƠ

bidv 2

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HOT – BIDV Tuyển dụng Cán bộ năm 2022 Chi nhánh Bắc Hải Dương [08.10]

BIDV Bến Nghé Thông báo Tuyển dụng [02.10]

HOT – BIDV Tuyển dụng Cán bộ tại các chi nhánh địa bàn TP Hồ Chí Minh, Động lực Phía Nam và Đồng Bằng Sông Cửu Long [02.10]

HOT – BIDV Tuyển dụng Cán bộ năm 2022 Chi nhánh Sông Hàn [03.09]

BIDV đồng loạt tuyển dụng Quý III/2022 tại nhiều chi nhánh [03.09]

BIDV Tuyển dụng Cán bộ năm 2022 Chi nhánh Quảng Nam [03.09]

BIDV thông báo tuyển dụng Tập trung Đợt 2/2022

So sánh Tiêu chí Tuyển dụng Big4 năm 2022