in

Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022 [26.03]

Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung

Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 25/2/2022 đến 17 giờ ngày 26/3/2022.

– Địa điểm: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

Chi tiết cụ thể như sau:

Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung cong chuc 1Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung cong chuc 2Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung cong chuc 3Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung cong chuc 4Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung cong chuc 5

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

–  Phiếu đăng ký dự tuyển

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc hanh chinh nam 2022

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 [25.03]

Tong hop Tin Tuyen dung cac vi tri khac Nganh Ngan hang nam 2022

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng các vị trí khác năm 2022