Avatar of hungviet

Author: hungviet

Hạnh phúc của tôi là được chia sẻ tất cả những gì tôi có cho mọi người, từ sinh viên, sinh viên mới ra trường đến người đi làm. Phạm vi kiến thức chia sẻ mang tính chất cá nhân hoặc sưu tầm có chọn lọc.

Kinh nghiệm viết CV và săn việc của một Banker

Lời khuyên của tôi trong vòng này là chuẩn bị một cách đầy đủ nhất hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng đừng để thiếu bất kể một thứ gì kể cả những giấy tờ như giấy chứng nhận khám sức khỏe, đơn xin việc,…