Tư vấn giúp mình tình huống LC này với

lananh2108

Thành viên
9/9/12
6
0
0
29
Công ty A (Việt Nam) và công ty B (Ấn Độ) ký hợp đồng ngoại thương XK hóa chất. Công ty B đã mở Irrevocable LC tại ngân hàng State Bank of India với người thụ hưởng là công ty A, ngân hàng thông báo là Vietcombank. Trong quá trình mở L/C, công ty B có gửi bản L/C draft cho A nhưng do nhân viên bên A không phát hiện ra sai sót cụ thể như sau:

46ADocuments required
[TBODY] [/TBODY]
.....
2.COMPLETE SET OF CLEAN ON BOARD BILL OF LADING MADE TO THE ORDER
OF STATE BANK OF INDIA,INDUSTRIAL FINANCE AND
BLANK ENDORSED AND MARKED AS FREIGHT PREPAID.
[TBODY] [/TBODY]
.....
L/C đã được mở với nội dung mâu thuẫn như trên. Sau khi xuất trình chứng từ, NH Vietcombank phát hiện ra sai sót này và có tư vấn cho công ty A