Review thi phỏng vấn GDV - TPBank Hà Nội

Bông_NEU

Thành viên
16/2/16
38
9
8
Linh Đàm, HN
Hình như là đợt thi 12/4 có kqua lâu rồi. Nếu b nào đỗ thì chắc đc gọi đi làm từ 5/5 thì phải