Phân tích báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ TƯ VẤN TAF

Phan tuan tu

Nhân viên bị sa thải
8/5/20
15
0
6
VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ TƯ VẤN TAF MEDIA. Môn học chuyên về kinh doanh trên Quảng cáo. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ TƯ VẤN TAF được thành lập vào ngày 25/10/2017, có trụ sở chính đặt tại số 7 Hem 32/15/21 An Dương, Phường Yên Phú, Huyện Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký 2.000.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN XUÂN BẠCH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

1595513430120.png