Nhờ review môi trường làm việc VietBank

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
Bank đó cũng ít thông tin em, lương thưởng cũng không cao lắm. Nhưng là bank nhỏ nên chắc cũng thân thiện
 


Top