SCB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Dữ liệu, Mô hình Quản lý rủi ro Tín dụng tại Hội sở [16.06]

T888

Super Moderator
Bank's User
20/3/13
9,017
1,255
113
ub.edu.vn
23780

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm
Hạn chót nhận hồ sơ: 16/06/2020
----------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Thiết lập và tự động hóa mô hình xếp hạng trên hệ thống đảm bảo tính bảo mật thông tin, tính chính xác và khách quan cho việc xếp hạng khách hàng.
 • Xử lý danh sách phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo CIC (R18 và R19) và báo cáo theo dõi công tác hoạch toán nhóm nợ/ thực hiện cảnh báo sau khi xử lý danh sách phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo CIC.
 • Tự động và tham số hóa các tiêu chí sản phẩm, chính sách, nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm đảm bảo việc vận hành được thống nhất, tăng tính tự động, khách quan và bảo mật trong việc áp dụng.
 • Đầu mối tham gia thực hiện hệ thống hóa và làm giàu cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, đảm bảo độ chính xác thông tin phục vụ việc các triển khai các mô hình xếp hạng, đánh giá khách hàng.
 • Ghi nhận, đánh giá, cập nhật và sửa đổi những phát sinh, bất cập và những ảnh hưởng trong quá trình áp dụng mô hình, công cụ, hệ thống định lượng rủi ro.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống Xếp hạn tín dụng nội bộ sau khi golive mô hình chấm điểm A-Score cho khách hàng cá nhân.
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chỉnh sửa/ nâng cấp/ phát triển mô hình, công cụ và hệ thống định lượng rủi ro.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm liên quan đến phân tích tín dụng, MIS và quản trị rủi ro tín dụng…
 • Ưu tiên những người có chứng chỉ FRM, CFA… Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Excel macro…
 • Nắm chắc kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán, đầu tư; Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung.
 • Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng về tín dụng, quản lý rủi ro.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777

Các thông tin hữu ích để bạn lựa chọn Ngân hàng này hoặc muốn ôn luyện thi đỗ Ngân hàng:
Nếu bạn muốn cập nhật và tìm kiếm công việc khác một cách tự động hãy cài đặt Ứng dụng U&Bank để theo dõi chủ động các tin tuyển dụng Ngân hàng mới nhất trên Toàn Quốc:
Link Test trình độ qua trắc nghiệm online: