MSB họp cổ đông bất thường bầu CEO vào HĐQT

T888

Super Moderator
Bank's User
Ngân hàng họp cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi ông Huỳnh Bửu Quang từ nhiệm.

MSB thông báo họp cổ đông bất thường năm 2020 ngày 25/9 tại tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Nội dung phiên họp là bầu bổ sung thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ VI (2018-2021).

HĐQT MSB nhiệm kỳ VI có 6 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập. Vừa qua, ông Huỳnh Bửu Quang đã xin từ nhiệm sau 5 năm tham gia HĐQT MSB.

Do đó, HĐQT đã có thông báo ngày 3/8 gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung một thành viên. Đến hết thời hạn đề cử, MSB không nhận được văn bản hoặc ý kiến của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI.

HĐQT đề cử ông Nguyễn Hoàng Linh làm thành viên mới. Ông Nguyễn Hoàng Linh sinh năm 1977, hiện là Tổng giám đốc MSB.

Ông Linh có gần 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các ngân hàng tại Việt Nam như Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVCombank, Tổng giám đốc Western Bank, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á…

Tại MSB, ông Linh công tác 15 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí như Giám đốc chi nhánh TP HCM, Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Chiến lược, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 3, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng MSB. Hiện ông Linh cũng là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng (FCCOM), công ty con của MSB.

Tại phiên họp đại hội bất thường, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Huỳnh Bửu Quang.

Trước đó, Deutsche Bank Việt Nam phát đi thông báo bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang giữ chức Quyền Tổng giám đốc (CCO), trong thời gian chờ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lê Hải - Người Đồng Hành (
Link gốc)
 

Featured resources

Featured resources

Top