Có anh chị nào giúp em tình huống thanh toán bằng LC này với

thanhlong2135

Thành viên
31/12/14
5
0
1
27
Chào các anh chị!
Em có một tình huống LC thế này mong muốn được các anh chị giúp đỡ gấp.
Trong một bức điện MT700 có để ngân hàng phát hành ở đòng sender là Techcombank Ha Noi Branch
Nhưng ở field 42D drawee người trà tiền là Techcombank Ho Chi Minh Branch.

Cùng là techcombank nhưng 2 chi nhánh ở 2 nơi khác nhau trong cùng một nước?

Thì có là 2 ngân hàng độc lập không hay tính là 1 ngân hàng? Tại đề thi em phải vẽ qui trình.

Trường hợp 2 cũng giống thế khác là ngân hàng thông báo. Bức điện MT700 có dòng Receiver là ngân hàng thông báo Bank of china Head office. Nhưng ở field 57D lại có thêm ngân hàng thông báo thứ 2 là bank of china xuanwu branch.

Cùng một ngân hàng luôn nhưng khác chi nhánh như trường hợp trên?

Vậy các anh chị cho em hỏi là cùng 1 ngân hàng hay phân thành 2 ngân hàng độc lập?