Bài tập về NPV

hovinhduy

Verified Banker
Chi phí cơ hội vốn chủ sở hữu là (Ke) còn lãi suất vay là (Kd). Dữ liệu này nó cho để tính lãi suất chiết khấu
k=wacc=ke*(VCSH/Tổng VĐT)+kd&(1-T)*(Vốn vay/Tổng VĐT)
 


fanning91

Thành viên mới
Chi phí cơ hội vốn chủ sở hữu là (Ke) còn lãi suất vay là (Kd). Dữ liệu này nó cho để tính lãi suất chiết khấu
k=wacc=ke*(VCSH/Tổng VĐT)+kd&(1-T)*(Vốn vay/Tổng VĐT)
cám ơn bạn nha
 


sallgirl132

Thành viên
Mình đang băn khoăn về Cách tính NPV trong bài giải dưới đây, ai biết chỉ mình với!!!!!!! Tại sao trong biểu thức tính NPV lại cộng thêm 360 vào trước lãi suất sau thuế?
upload_2016-6-18_19-58-18.png

upload_2016-6-18_19-59-57.png
 


Top