Search results

  1. E

    Làm việc tại Standard Chartered

    Xin chào tất cả mọi. Cho em hỏi có anh/chị nào đang và đã làm việc tại Standard Chartered không thì chia sẻ giúp em chút kinh nghiệm làm việc tại đây. Em đang ứng tuyển vào vị trí quan hệ khách hàng cá nhân. A/C chia sẻ sơ qua về vị trí này giúp em với, về công việc, chỉ tiêu, áp lực, thời gian...
Top