Search results

  1. C

    Lộ diện hình ảnh ngân hàng hợp nhất PVFC-WesternBank

    Lộ diện hình ảnh ngân hàng hợp nhất PVFC-WesternBank (Dân trí) - Tuy vẫn nằm trên đề án nhưng không rõ từ lúc nào tấm biển đề tên thương hiệu PVcom Bank đã lặng lẽ dựng lên song song với tấm biển hiệu PVFC trên nóc Tòa nhà Hội sở Tài chính Dầu khí.Ngày 8/9, cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập...
  2. C

    Lộ diện hình ảnh đầu tiên về PVcombank

    CÔNG TY Thứ sáu | 30/08/2013 17:55 Lộ diện hình ảnh đầu tiên về PVcombankNhận diện PVcombank gốm phần chữ và phần hình thoi, kết hợp giữa màu vàng và màu xanh da trời.Hình ảnh đầu tiên về PVcombank, ngân hàng hợp nhất giữa Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) và ngân hàng...

Featured resources

Top