Search results

  1. phantuan100491

    Đang làm Tái thẩm định KHCN có nên chuyển sang làm Kiểm toán nội bộ cũng của ngân hàng này không ?

    Tình hình là em đang làm tái thẩm định một ngân hàng thương mại được 1 năm thì em vừa thi đâu vào kiểm toán nội bộ cũng ngân hàng đó nên không biết có nên chuyển không ? chuyển thì mức lương KTNB của NGTM có khá không và công việc thế nào ? Ai cho em lời khuyên với ạ ! Tháng 5 bắt đầu đi làm rồi...

Featured resources

Top